---u

From Greening of Aiken
Jump to: navigation, search

طبق تعاریف علمی، آموزش، به هر گونه فعالیت یا تدبیر از پیش طراحی شده ای گفته می شود که هدف آن ایجاد یادگیری در یادگیرندگان است.
هدف از تاسیس واحد آموزش، ایجاد نظم و هماهنگی متون و مستندات شرکت و تهیه راهنمای نرم افزار و همچنین تحقیق و پژوهش در جهت بدست آوردن استانداردهای علمی در ارائه خدمات محتوایی می‌باشد.
فرآیند آموزش، اطمینان از این امر ا‏ست كه كاربران به اندازه كافی برای انجام وظایف خود در نرم افزار جدید آموزش دیده باشد. در همین راستا شرکت طرح اندیشان پویا با ایجاد فرآیند استاندارد و مناسب آموزش سعی در نیل به اهداف ذیل دارد.
اهداف فرآیند آموزش عبارتند از:
• مقبولیت همه جانبه‌ی نرم افزار جدید توسط كارفرما
• انتقال دانش و مهارت‌های مورد نیاز به كاربران برای استفاده از قابلیت‌ها و كاركردهای نرم افزار جدید در حوزه وظایف آنها
• ارتقاء کیفی چگونگی استفاده از نرم افزارها
انواع خدمات آموزشی
١ – آموزش های همگام با نصب و راه اندازی نرم افزار
پس از انعقاد قرارداد، کارشناسان ما به موازات استقرار هر بخش از نرم افزار، آموزش‌های عملی چگونگی کار با آن بخش را به طور کامل به کاربران محترم آموزش می دهند. این آموزش، تحت عنوان آموزش حین کار می باشد که به صورت حضوری در محل کار مشتریان، ارائه می شود.
٢ – آموزش‌های غیر حضوری
جهت فراهم آوردن آسایش و رفاه مشتریان گرامی، کارشناسان نرم افزار‌ها در ساعات اداری از طریق “مرکز پاسخ گویی تلفنی” پاسخ گوی سؤالات کاربران به صورت غیر حضوری (تلفنی) می باشند.
٣ – آموزش های اختصاصی
پس از خرید محصول از شرکت طرح اندیشان پویا علاوه بر آموزش‌های همگام با راه اندازی نرم افزار، کاربران می توانند در دوره‌های آموزشی اختصاصی شرکت کرده و یک نرم افزار را به طور کامل و متمرکز بر اساس طرح درس از قبل تعیین شده به همراه مفاهیم مرتبط با نرم افزار و استانداردهای آموزشی ما در محل کار آموزش ببینند. شركت ها می توانند با ارسال درخواست خود مبنی بر برگزاری دوره آموزشی مورد نظر در کوتاه ترین زمان ممکن خدمات آموزشی مورد نظر خود را دریافت نمایید.

پشتیبانی مشتریان دامنه‌ای از خدمات برای کمک کردن به آن‌ها در استفاده کارا و کم هزینه و صحیح از محصولات است. این پشتیبانی شامل کمک کردن در برنامه ریزی، نصب و راه اندازی، آموزش، خطایابی، نگهداری، ارتقا دادن، و در اختیار گرفتن بهینه محصولات است. پشتیبانی مشتریان به عنوان یکی از کانال های اطلاعاتی اصلی برای جلب رضایت مشتری و تحقیق در مورد میزان رضایت مشتری، و همچنین راهی برای افزایش علاقه مشتری به محصولات موردنظر شناخته می شود. پشتیبانی هر محصول یکی از مهم ترین نقاط قوت آن محسوب می گردد. نرم افزار خرید و تدارکات بدون پشتیبانی نمی تواند برای استفاده کنندگان قابل اتکا و مورد اعتماد باشد.
ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری نرم افزار در ادامه استقرار و راه اندازی سیستم‌ها و به منظور حفظ کارائی سیستم‌ها و تداوم سرویس دهی آنها بوده که در قالب قراردادهای نگهداری و پشتیبانی انجام می‌شود. واحد پشتیبانی از اصلی ترین پل‌های ارتباطی میان شرکت و مشتریانش می‌باشد. نرم افزار حسابداری از مهم‌ترین واحدهای طرح اندیشان پویا نیز واحد پشتیبانی آن است.
پس از استقرار نرم افزارها و عملیاتی شدن آنها پشتیبانی فنی از آنها به گونه‌های مختلف انجام می‌شود:
• پشتیبانی و پاسخگویی از طریق تلفن
• پشتیبانی حضوری در سازمان مشتری
• پشتیبانی غیر حضوری از راه دور
در جریان پشتیبانی فنی از نرم افزارها، مشتریان از خدمات زیر بهره مند می شوند :


• رفع اشتباهات ثبتی مشتریان و اصلاح آنها
• آموزش مجدد نرم افزارها در صورت نیاز
• آموزش امکانات استفاده نشده نرم افزارها
• آموزش امکانات جدید نرم افزارها
• دریافت نگارش‌های جدید نرم افزارها