------------------------------------------50IRT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l

From Greening of Aiken
Jump to: navigation, search

شرایط و مقررات عمومی و همچنین قوانین کلی بونوس در بتکارت (بند ۲۶) بر این بونوس اعمال می شود. شرط رایگان بر روی گزینههای شرطبندی با ضرایب ۲ و یا بالاتر قابل استفاده هستند. برای استفاده از شرط رایگان خود ۳ روز فرصت دارید. شرط رایگان به هیچ دورگردشی نیاز نداشته و قابل استفاده است. در صورت برد شرایط رایگان، مبلغ برد به حساب شما اضافه خواهد شد. شرطبندی بر روی گزینههای هندیکپ، شرطهای بدون مساوی و مجموع گلهای آسیایی قابل قبول نیستند. تنها شرطبندی بر روی گزینههای بازیهای لیگهای برتر ورزشهای فوتبال، بسکتبال، تنیس، تنیس روی میز، والیبال، هاکی روی یخ و هند بال قابل قبول هستند. ۲۵ اسپین رایگان تنها در صورت باخت شرط بسته شده بر روی بازی الکلاسیکو به شما تعلق خواهد گرفت. اسپینهای رایگان تنها در بازی Wizards Want Warدر کازینو بتکارت قابل استفاده است. برای استفاده و آزادسازی مبلغ برد حاصل از ۲۵ اسپین رایگان تنها ۳ روز فرصت دارید. برای آزادسازی مبلغ برد حاصل از ۲۵ اسپین مجانی در بازی Wizards Want War، باید مبلغ برد ۳ دور در همان اسلات گردش داشته باشد. وارد بازی که شدید پیام اسپینهای رایگان برای شما به نمایش درخواهد آمد. بازی انفجار قطع شدن یا خروج از بازی نگران نباشید. اسپینهای رایگان شما باقی خواهند ماند. پس از اتمام ۲۵ اسپین رایگان به یاد داشته باشید که مبلغ برد حاصل از آن را در همان بازی ۳ بار گردش دهید تا به حساب کاربری شما منتقل شده و قابل برداشت شود. شرایط و مقررات عمومی و همچنین قوانین کلی بونوس در بتکارت (بند ۲۶) بر این بونوس اعمال می شود.