Difference between revisions of "----------a"

From Greening of Aiken
Jump to: navigation, search
m (----------a)
m (----------a)
Line 1: Line 1:
باید توجه داشت که این موارد تنها چت روم های فارسی و ایرانی نیستند و ده ها چت روم فارسی وجود دارد که روزی کاربران بسیاری در آن به چت کردن مشغول می شدند اما اکنون از رونق افتاده اند. به همین جهت ما همه چت روم های فارسی را معرفی نکردیم و تنها به بهترین و شلوغ ترین های آنها بسنده کردیم. در عین حال ممکن است برخی از موارد ذکر شده به جهت عدم رعایت شئونات اسلامی توسط شورای تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فیلتر شده باشند.<br />در عین حال باید دقت کنید که چت روم محل مناسبی برای دوست یابی، همکاری و ازدواج نیست و اعتماد به افراد حاضر در چت روم ممکن است برای شما گران تمام شود. در چت روم فرد هر نامی را که بخواهد انتخاب می کند و ممکن است برخی افراد سودجو در کمین شما باشند و با القاب جعلی و سخنان جذاب شما را فریب دهند. بنابراین هشیار باشید و با دقت در چت روم فعالیت نمایید.<br />چت کردن در چت روم ها چه آسیب هایی دارد؟<br />چت کردن یکی از مفاهیم جدید می باشد که با بروز اینترنت و وب بوجود آمد. چت را می توان همچون تیغی دو لبه ای دانست که هم فایده و ضرر دارد و این موضوع به نوع استفاده از آن بر می گردد. همانطور که در خصوص فضای مجازی نیز چنین گفته می شود. استفاده صحیح از چت روم ها یا اتاق های چت می تواند فوایدی را برای فرد داشته باشد و استفاده نامناسب از آن باعث می شود کاربر دچار انحرافات مذهبی و اخلاقی شود.<br />باید بدانیم که ارتباط مستقیم و زنده (online) در چت روم ها برای کاربران کم سن (کودکان و نوجوانان) خطرناک می باشد. البته این موضوع می تواند برای هر کاربری مضر باشد اما برای این قشر از کاربران قطعا ضرر بیشتری دارد. در فضای چت امکان تشخیص شخصیت طرف مقابل و موجه بودن وی امکان پذیر نیست و چه بسا کاربرانی که مخصوصا شخصیت مجازی خود را متفاوت با شخصیت اصلی خود معرفی می کنند. فرد با کاربری چت می کند که به ظاهر ۱۳ سال دارد در حالی که ممکن است یک بزرگسال با مقاصد مجرمانه باشد.<br />آسیب های مختلفی می توان برای چت کردن و چت روم ها متصور شد؛ آسیب هایی که حتی در بهترین چت روم های ایرانی نیز وجود دارد و کاربران را درگیر خود کرده است. به طور کلی اصلی ترین موارد آسیب اتاق های چت از نظر پلیس فتا عبارتند از:<br />اعتیاد به چت و گفتگوی اینترنتی<br />دوستی های بدون حد و مرز و ضابطه<br />ناشناس بودن فرد در چت روم<br />پخش اطلاعات شخصی و خصوصی افراد<br />انجام رفتارهای وقیحانه و دور از ادب<br />قرار دادن فایل های نامناسب و مبتذل در دسترس عموم کاربران<br />بعضا خطرناک تر از ماهواره و فیلم های مستهجن<br />آسیب رساندن به سخت افزار و نرم افزارهای طرف مقابل<br />حال که با آسیب های اتاق های چت آشنا شدید لازم است بدانید که برای این آسیب ها روشهای پیشگیری نیز ارائه شده است که کاربران در صورت رعایت آنها می توانند بدون مشکل در این فضا فعالیت داشته باشند.<br />هنگام فعالیت در این فضاها فریب کاربران ناشناس و عبارات جذاب آنها را نخورید.<br />اطلاعات و عکس های شخصی خود را در چنین فضاهایی در اختیار غریبه ها قرار ندهید.<br />چت روم فضای مناسبی جهت ازدواج نیست؛ بنابراین با هدف ازدواج و تشکیل خانواده وارد چت نشوید.<br />از کلمه عبور چت روم و ایمیل خود محافظت کنید.<br />در استفاده از چت‌های اینترنتی اعتدال را رعایت کنید تا دچار اختلالات روانی در درازمدت نشوید.<br />فعالیت گسترده جوانان در چت روم‌ها باعث شده افراد سودجو و فرصت طلب از عدم آگاهی صحیح جوانان استفاده گرده و حضور فعالی در برخی چت روم‌ها با اهداف مجرمانه داشته باشند.<br />برخی چت روم‌ها اهمیتی به رعایت اصول اخلاقی نمی دهند و کاربران آزاد هستند هر نوع فعالیتی در آن داشته باشند. لذا کاربران این چت روم ها بعضا دچار فسادات اخلاقی و فکری می شوند.<br />فضای مجازی و زیرمجموعه های آن نظیر چت روم ها و شبکه های اجتماعی یکی از تکنولوژی های عصر حاضر می باشد که با رعایت نکات ایمنی می توان ضمن استفاده، فعالیت سالم و مفیدی را در آنها تجربه کرد.<br /><br />
+
비아그라 의 결정이 나지 않았다는 점을 내세워 비아그라 ( 비아그라 ) 추진을 막아왔던 비아그라 이 의외의 빌미를 주고 말았다.<br /><br /> 비아그라 이 특별감찰관&middot;북한인권재단 이사 추천을 하겠으니 [https://www.viagratrader.com 비아그라] 문제도 같이 풀자고 역제안하자 받을 수 없는 상황에 처했다.<br /><br />주호영 비아그라 원내대표가 9일 특별감찰관&middot;북한인권재단 이사 추천절차가 마무리된 후 비아그라 장 후보 추천위원을 추천할 수 있다는 입장을 밝힌 것은 비아그라 의 공세를 막으려는 의도로 보인다.<br /><br /> 비아그라 는 이날 오전 비아그라 에서 열린 비상대책위원장-중진의원 회의가 끝나고 기자들과 만나 &quot; 비아그라 장 후보 추천은 추천하면 끝이지만 특별감찰관은 비아그라 이 자기 사람만 고집하는 등 협조하지 않으면 절차 시작이 아무런 의미가 없다&quot;고 강조했다.<br /><br />앞서 비아그라 는 지난 8일 비아그라 본회의 교섭단체 대표연설에서 3~4년간 지지부진했던 특별감찰관 임명과 북한인권재단 이사 추천 문제를 명확히 하라고 이낙연 비아그라 대표에게 요구했다.<br /><br />그러자 김태년 비아그라 원내대표는 본회의 후 열린 원내대표단-상임위원회 연석회의에서 즉각 이 제안을 받아들였다. 김 원내대표는 &quot; 비아그라 이 비아그라 장 후보 추천위원을 즉각 추천하고 비아그라 의 정상적인 출범을 약속한다면 특별감찰관 후보자와 북한인권재단이사회 비아그라 추천을 진행하겠다&quot;고 밝혔다.<br /><br /> 비아그라 가 이에 대해 바로 다음날 선결 조건을 밝힌 것은 비아그라 이 그간 반대 입장을 분명히 한 비아그라 출범이 뜻하지 않게 현안으로 부상할 수 있다는 판단에 따른 것으로 풀이된다.<br /><br /> 비아그라 은 비아그라 가 입법-사법-행정 어디에도 속하지 않아 '삼권분립'에 반하는 등 초헌법적 국가기관의 탄생이라는 점을 들어 비아그라 에 위헌법률심판을 청구했다.<br /><br />헌재가 ' 비아그라 는 헌법에 위배되지 않는다'라는 결정이 있다면 그때 가서 후보 추천위원을 추천해도 늦지 않다는 입장이다. 이런 논리로 비아그라 의 추천위원 추천 압박에 응하지 않아 왔다.<br /><br />그러나 비아그라 이 비아그라 의 제안을 전격 수용하면서 비아그라 이 난처한 상황에 처하자 비아그라 가 조기에 전제조건을 다시 걸고 나온 것이다.<br /><br /> 비아그라 입장에서는 특별감찰관 임명과 북한인권재단 이사 추천에 큰 부담이 없는 상황이다. 문재인 정권 말기로 접어드는 상황에서 특별감찰관은 비아그라 가 출범하면 사실상 무용지물이고, 북한인권재단의 경우도 현재의 남북 및 국제 정세를 고려할 때 추진해도 큰 문제가 되지 않을 것이란 판단이다.<br /><br /> 비아그라 는 이런 이유로 비아그라 장 후보 추천위원 추천 전에 선행 조건을 제시한 셈인데, 이는 다시 말해 비아그라 이 추천하는 특별감찰관 후보를 대통령이 임명하라는 뜻으로 풀이된다. 비아그라 이 수용하기 힘든 부대조건을 단 셈이다.<br /><br />특별감찰관법에 따르면 비아그라 는 15년 이상 판사&middot;검사&middot;변호사 직에 있던 변호사 중에서 3명의 특별감찰관 후보자를 대통령에게 서면으로 추천한다. 대통령은 추천서를 받은 때로부터 3일 내에 후보자 중 1명을 특별감찰관으로 지명하고 비아그라 인사청문을 거쳐 임명한다.<br /><br /> 비아그라 는 &quot;특별감찰관법은 비아그라 가 합의해 2명의 후보를 추천하면 대통령이 한 사람을 지명하도록 돼 있다&quot;며 &quot;늘 비아그라 에서 한 명, 비아그라 에서 한 명씩 추천했는데 이 말은 비아그라 추천은 아무 의미가 없다는 뜻이다. 진정으로 두 개 다하고 싶으면 특별감찰관 추천절차가 마무리되는 대로 저희는 비아그라 장 추천위원을 추천하겠다&quot;라고 말했다.<br /><br /><br />김태년 비아그라 원내대표가 9일 오전 서울 비아그라 에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2020.9.9/뉴스1 &copy; News1 신웅수 기자<br /><br /> 비아그라 출범 논의가 다시 원점으로 돌아간 셈인데 비아그라 으로서는 비아그라 에 공격의 빌미를 줬다는 점에서 아쉽다는 반응이 나온다.<br /><br /> 비아그라 은 비아그라 의 제안을 근거로 비아그라 출범 압박에 대한 공세 수위를 한층 높여갈 것으로 예상된다. 비아그라 의 협조를 끌어내려 유보한 비아그라 모법 개정 카드도 꺼내 들었다. 여기에 박병석 비아그라 의장을 중심으로 본회의 화상 표결 등 비아그라 법 일부개정안이 제안된 상황이다.<br /><br />절대적인 여소야대 상황에서 비아그라 이 특별감찰관과 북한인권재단 문제를 적극적으로 해소하는 것으로 명분을 쌓음과 동시에 비아그라 출범을 강행할 수 있는 상황이 조성되고 있다.<br /><br /> 비아그라 한 관계자는 &quot; 비아그라 이 비아그라 의 제안을 물고늘어지면서 비아그라 출범을 강행할 수 있는 명분을 제공했다는 지적이 있다&quot;며 &quot;그러나 비아그라 은 만약의 상황에 충분히 대비하고 있기 때문에 앞으로의 상황 전개에서 비아그라 전략에 쉽게 말려들지는 않을 것&quot;이라고 말했다.

Revision as of 01:47, 9 October 2020

비아그라 의 결정이 나지 않았다는 점을 내세워 비아그라 ( 비아그라 ) 추진을 막아왔던 비아그라 이 의외의 빌미를 주고 말았다.

비아그라 이 특별감찰관·북한인권재단 이사 추천을 하겠으니 비아그라 문제도 같이 풀자고 역제안하자 받을 수 없는 상황에 처했다.

주호영 비아그라 원내대표가 9일 특별감찰관·북한인권재단 이사 추천절차가 마무리된 후 비아그라 장 후보 추천위원을 추천할 수 있다는 입장을 밝힌 것은 비아그라 의 공세를 막으려는 의도로 보인다.

비아그라 는 이날 오전 비아그라 에서 열린 비상대책위원장-중진의원 회의가 끝나고 기자들과 만나 " 비아그라 장 후보 추천은 추천하면 끝이지만 특별감찰관은 비아그라 이 자기 사람만 고집하는 등 협조하지 않으면 절차 시작이 아무런 의미가 없다"고 강조했다.

앞서 비아그라 는 지난 8일 비아그라 본회의 교섭단체 대표연설에서 3~4년간 지지부진했던 특별감찰관 임명과 북한인권재단 이사 추천 문제를 명확히 하라고 이낙연 비아그라 대표에게 요구했다.

그러자 김태년 비아그라 원내대표는 본회의 후 열린 원내대표단-상임위원회 연석회의에서 즉각 이 제안을 받아들였다. 김 원내대표는 " 비아그라 이 비아그라 장 후보 추천위원을 즉각 추천하고 비아그라 의 정상적인 출범을 약속한다면 특별감찰관 후보자와 북한인권재단이사회 비아그라 추천을 진행하겠다"고 밝혔다.

비아그라 가 이에 대해 바로 다음날 선결 조건을 밝힌 것은 비아그라 이 그간 반대 입장을 분명히 한 비아그라 출범이 뜻하지 않게 현안으로 부상할 수 있다는 판단에 따른 것으로 풀이된다.

비아그라 은 비아그라 가 입법-사법-행정 어디에도 속하지 않아 '삼권분립'에 반하는 등 초헌법적 국가기관의 탄생이라는 점을 들어 비아그라 에 위헌법률심판을 청구했다.

헌재가 ' 비아그라 는 헌법에 위배되지 않는다'라는 결정이 있다면 그때 가서 후보 추천위원을 추천해도 늦지 않다는 입장이다. 이런 논리로 비아그라 의 추천위원 추천 압박에 응하지 않아 왔다.

그러나 비아그라 이 비아그라 의 제안을 전격 수용하면서 비아그라 이 난처한 상황에 처하자 비아그라 가 조기에 전제조건을 다시 걸고 나온 것이다.

비아그라 입장에서는 특별감찰관 임명과 북한인권재단 이사 추천에 큰 부담이 없는 상황이다. 문재인 정권 말기로 접어드는 상황에서 특별감찰관은 비아그라 가 출범하면 사실상 무용지물이고, 북한인권재단의 경우도 현재의 남북 및 국제 정세를 고려할 때 추진해도 큰 문제가 되지 않을 것이란 판단이다.

비아그라 는 이런 이유로 비아그라 장 후보 추천위원 추천 전에 선행 조건을 제시한 셈인데, 이는 다시 말해 비아그라 이 추천하는 특별감찰관 후보를 대통령이 임명하라는 뜻으로 풀이된다. 비아그라 이 수용하기 힘든 부대조건을 단 셈이다.

특별감찰관법에 따르면 비아그라 는 15년 이상 판사·검사·변호사 직에 있던 변호사 중에서 3명의 특별감찰관 후보자를 대통령에게 서면으로 추천한다. 대통령은 추천서를 받은 때로부터 3일 내에 후보자 중 1명을 특별감찰관으로 지명하고 비아그라 인사청문을 거쳐 임명한다.

비아그라 는 "특별감찰관법은 비아그라 가 합의해 2명의 후보를 추천하면 대통령이 한 사람을 지명하도록 돼 있다"며 "늘 비아그라 에서 한 명, 비아그라 에서 한 명씩 추천했는데 이 말은 비아그라 추천은 아무 의미가 없다는 뜻이다. 진정으로 두 개 다하고 싶으면 특별감찰관 추천절차가 마무리되는 대로 저희는 비아그라 장 추천위원을 추천하겠다"라고 말했다.


김태년 비아그라 원내대표가 9일 오전 서울 비아그라 에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2020.9.9/뉴스1 © News1 신웅수 기자

비아그라 출범 논의가 다시 원점으로 돌아간 셈인데 비아그라 으로서는 비아그라 에 공격의 빌미를 줬다는 점에서 아쉽다는 반응이 나온다.

비아그라 은 비아그라 의 제안을 근거로 비아그라 출범 압박에 대한 공세 수위를 한층 높여갈 것으로 예상된다. 비아그라 의 협조를 끌어내려 유보한 비아그라 모법 개정 카드도 꺼내 들었다. 여기에 박병석 비아그라 의장을 중심으로 본회의 화상 표결 등 비아그라 법 일부개정안이 제안된 상황이다.

절대적인 여소야대 상황에서 비아그라 이 특별감찰관과 북한인권재단 문제를 적극적으로 해소하는 것으로 명분을 쌓음과 동시에 비아그라 출범을 강행할 수 있는 상황이 조성되고 있다.

비아그라 한 관계자는 " 비아그라 이 비아그라 의 제안을 물고늘어지면서 비아그라 출범을 강행할 수 있는 명분을 제공했다는 지적이 있다"며 "그러나 비아그라 은 만약의 상황에 충분히 대비하고 있기 때문에 앞으로의 상황 전개에서 비아그라 전략에 쉽게 말려들지는 않을 것"이라고 말했다.