-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5---------------------------------------------------r

From Greening of Aiken
Jump to: navigation, search

در روش اتوماتیک بازی انفجار شما می توانید برداشت اتوماتیک را فعال کنید که از 1.01 تا 20.00 متغیر می باشد. برای مثال تشخیص میدهید که بازی ضریب 2 را رد میکند. مبلغ خود را وارد کنید سپس برداشت اتوماتیک را بر روی 2.00 قرار دهید. چنانچه نمودار بازی این عدد را رد کند شما برنده هستید و به صورت اتوماتیک مبلغ برده شده به حساب شما واریز می گردد. در بازی انفجار چتی وجود دارد که کاربران فعال در بازی می توانند با یکدیگر چت کنند. به این چت توجه کنید تا از تجربه کاربرانی که سابقه بیشتری دارند استفاده کنید. بازی انفجار را در محیطی آرام بازی کنید تا بتوانید تمرکز خوبی داشته باشید. بازی را با مبالغ پایین و ضرایب پایین شروع کنید. به چت ها و تجربه کاربران قدیمی تر توجه کنید. به روال بازی توجه کنید مثلا وقتی بازی روند سبز دارد شرط بندی کنید و در صورت قرمز شدن ضرایب فعلا شرط بندی نکنید. در صورت برنده شدن مبلغ اولیه خود را از بازی در بیاورید و هرگز طمع نکنید. بازی را با اینترنت خوب انجام دهید تا احتمال قطعی اینترنت را نداشته باشید چرا که با قطع شدن اینترنت ممکن است بازی متوقف شود و شما cash out نکرده باشید و در این صورت بازنده هستید. بازی را در اپلیکیشن اندروید بازی کنید تا بتوانید تمرکز بیشتری داشته باشید. همانظور که در بالا اشاره شد با داشتن تمرکز کافی می توانید برنده بازی انفجار باشید. برای کسب درآمد در ابتدا با مبالغ پایین و ضرایب پایین بازی را شروع کنید. بعد از گذشت 5-8 دست از بازی احتمالا مبلغ شما 2 برابر شده است. مبلغ اولیه خود را از بازی خارج کنید. حال با خیال راحت میتوانید سراغ ضرایب بالاتر بروید. ضرایب بالاتر احتمال باخت را بیشتر میکند. برای این ضرایب به نکاتی که در بالا به آنها اشاره شد توجه کنید.

شلم از کلمه “ slam“ انگلیسی و “chelem“ فرانسه گرفته شدهاست و معنی آن جمعآوری تمام برگهای بازی است. هدف این بازی رسیدن به امتیاز توافق شده (معمولاً ۱۱۶۵) زودتر از رقیب است. بازی به دو صورت با ژوکر و بدون ژوکر انجام میشود. شرح مختصر بازی (با ژوکر): در بازی با ژوکر تمام قوانین ثابت است با این تفاوت که ژوکر قرمز ۲۰ امتیاز و ژوکر سیاه ۱۵ امتیاز به مجموع امتیازات اضافه میکنند و کل امتیازات بازی به ۲۰۰ امتیاز میرسد. ارزش برگ ژوکرها بالاتر از تمام کارتها (حتی آس حکم) میباشد و ژوکر قرمز بالاتر از ژوکر سیاه است. این بازی شباهت زیادی به بازی اسپیدز آمریکایی دارد، اما تفاوت آن استفاده از ژوکر است. این بازی از خانواده حکم است. در این بازی ژوکر رنگی بالاترین برگ و ژوکر سیاه برگ سر بعد از آن بهشمار میرود. سایت شرط بندی فوتبال این بازی حکم همیشه پیک است. هر فرد در ابتدای بازی تعداد دستی را که میتواند بگیرد اعلام میکند (حد اقل ۲ دست). سپس بازی میکنیم. در پایان هر تیمی که کمتر از مجموع تعهد افرادش دست گرفته بود با ضریب ده منفی میخورد.

کسب کردن دست تعهد شده ۱۰ امتیاز برای هر دست، و برای دستهای اضافی گرفته شده ۱ امتیاز برای هر دست حساب میشود. آغاز بازی:دو ژوکر سیاه و رنگی را وارد دست میکنیم و ۲ لو خشت و دل را بیرون میکشیم تا ۵۲ برگ کامل شود. بر حسب قرعه یک نفر دست میدهد. دست دادن مانند حکم است اما نیاز به تعیین حاکم نیست چون حکم همیشه پیک است. نکته مهم در دست دادن این بازی این است که نفر پاستور عوض نمیشود تا وقتی که تیم او از نظر امتیاز از تیم رقیب پیش بیفتد. پس از دست دادن، هر فردی اعلام میکند که چند دست خواهد برد. این تعداد از ۲ دست کمتر نمیتواند باشد. ابتدا نفر سمت راست پاستور و سپس افراد دیگر از سمت راست اعلام میکنند. پس از پایان این مرحله، جمع تعهد هر تیم نوشته میشود، مثلاً تیم اول جمعاً ۶ دست و تیم دوم جمعاً ۵ دست خواندهاست.

در پایان بازی، چنانچه تیمی نتوانسته باشد به اندازه دستهای تعهد شده دست ببرد، تعهد خود × ۱۰ را منفی خواهد خورد. مثلاً تیم اول مورد بحث ما اگر نتواند ۶ دست را بگیرد، ۶۰ امتیاز منفی خواهد خورد. اگر تیمی بتواند همان امتیاز تعهد شده، یا بیشتر از آن را بگیرد، به تعداد دستهای تعهد شده، هر دست ۱۰ امتیاز و برای دستهای اضافی که گرفته، هر دست ۱ امتیاز میگیرد. بازی تا رسیدن یکی از دو تیم به امتیاز از پیش تعین شده، که معمولاً ۵۰۱ یا ۱۰۰۱ است. خرید و فروش میتواند چند بار انجام شود. چهاربرگ یا پاسور یا سور یا یازده شناختهشدهترین و آسانترین بازی با ورق است که میتوان به سادگی آن را فرا گرفت. این بازی را میتوان به روشهای گوناگون ۲ نفره، ۳ نفره و ۴ نفره و… انجام داد که البته گونه ۲ نفره آن بیشتر مورد توجه است. دست دادن: ابتدا یک نفر ورقها را بُر زده و چهار برگ به حریف، چهار برگ به خودش و چهار برگ روی زمین پخش میکند.