------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------t

From Greening of Aiken
Jump to: navigation, search

پوکر باز حرفه ای میداند که نیازی به امتحان کردن شانس خود ندارند و فقط زمانی ورود میکنند که شانس بهتری برای بازی پیش رو پیش بینی کنند. پس اولین چیزی که ما میتوانیم از پوکر باز ها یاد بگیریم داشتن استراتژی به امید یک دست خوب هست و همینطور معامله نیز برای یک معامله گر این حس را تدایی میکند. و این به این معنی میشود تصور کرد که از قیمت در استراتژی معاملاتی استفاده کنیم. ورق پاسور آهنگ قدیمی هست از کنی راجرز که میگوید این شمایی که میدانی که تا کی نگه داری، کی تسلیم شوی و میدانی که کی راه بروی، کی اجرا کنی. تو هیچوقت نمیتوانی پولهایت را بشماری وقتی روی صندلی نشستی، الان زمان شماردن اونهاست وقتی که بازی تمام شد. الان، شما ممکنه بدانید سخت ترین کار خارج شدن از معامله باز است. اما، یک پوکر باز میداند که کی دستی که نگه داشته را با دستان خود را رها و تسلیم کند. شما باید بدانید که ضرر را قبول کنید و به ادامه بازی ادامه دهید. خوشبختانه برای ما معامله گران نگه داشتن و یا بستن معامله کمی ساده تر هست زیرا ما به سادگی میتوانیم تنظیم کنیم که معامله در کدامین وضعیت باشد. لطفا هنگام برداشت از مطالب با ذکر منبع به رشد و شکوفایی ما کمک کنید. استفاده از حاصل زحمات و دسترنج دیگران بدون اجازه و بدون ذکر منبع در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد.