-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e

From Greening of Aiken
Jump to: navigation, search

همانطور کـه گفتیم زمان زیادی طول کشبد تا کاربران بطور کامل پی بردند کـه بازی انفجار کازینو چیست ودر این مسیر اشتباه هاي بزرگی را نیز مرتکب شدند. ولی این بازی بـه قدری سودآور اسـت کـه تمامی هزینه هاي این حسارات وارد شده جبران شد! و کاربران در حال ادامه دادن بـه سود هاي فراوان خود می باشند. بهترین فیلتر شکن برای کامپیوتر شـما بعنوان کسیکه بـه دنبال چشیدن هیجان بازی هاي شرط بندی بـه همراه کسب درآمد قابل توجه اسـت، پیدا کردن یک سایت بازی انفجار امر مهم و اساسی میباشد. سایتی کـه این بازی رابه صورت حرفه اي ارائه دهد و امکان هرگونه کلاه برداری درآن وجود نداشته باشد. چون زمانی از شرط بندی خود لذت میبرید کـه بتوانید آنرا در حاشیه امنیت تجربه کنید. اما موضوع مهم این بوده کـه در نخستین قدم کمی بیشتر با این بازی آشنا شوید و بدانید بازی انفجار چیست و چگونه اسـت ! شاید بتوانید بـه این سوال پاسخ هاي سطحی و کوتاهی بدهید ولی بعد از خواندن این مقاله خالی از لطف نیست.

مخصوصا اگر تازه با این بازی آشا شده باشید و با جوانب آن بطور دقیق آشنا نیستید. در بازی انفجار شـما با یک الگوریتم بسیار قوی و حرفه اي رو بـه رو هستید. بگذارید با شرح کامل بازی بـه مفهوم این الگوریتم برسیم.در بازی انفجار شـما در ابتدای امر باید پولی را برای شروع در بازی قرار دهید. همانطور کـه میدانید این رقم محدودیتی ندارد. یعنی میتواند بسیار کم و یا بسیار زیاد باشد. این دیگر بـه استراتژی خودتان بستگی دارد. اینکـه قرار اسـت سود هاي کلان بکنید و یا دوست دارید آهسته و با تداوم پیش بروید.بعد از اینکار باید بـه نموداری کـه رو بـه روی شـما قرار دارد نگاه کنید. این نمودار یک شماره را نمایش میدهد کـه با گذر زمان در حال اقزایش می باشد. آن شماره در اصل همان ضریب شـما می باشد. شـما باید بعد از ثبت شرط و شروع رشد فعالیت و درست قبل از اینکـه رشد نمودار متوقف شد دکمه براشت را فشار بدهید.

با اینکار در لخظه اي کـه دکمه را فشار میدهید شماره روی نمودار برای شـما بعنوان ضریب ثبت میشود. بعنی پولتان ضرب در آن ضریب شده و بـه حساب کاربری شـما منتقل میشود. فرص کنید شـما با 100 هزار تومان شروع کنید و آنرا بر روی ضریب 5 متوقف کنید. بـه اسانی ودر چند ثانیه شـما 100 تومان خود رابه 600 هزار تومان نبدبل کردهاید. بی شک این یکی از سریع ترین راه هاي رسیدن بـه درآمد اسـت! اما اگر نتوانید قبل از بسته شدن ضریب، برداشت کنید یعنی آن دست را باخته اید و دیگر شانسی برای برنده شدن در آنرا ندارید.البته اگر بدانید ترفند بازی انفجار چیست بـه اسانی میتوان درصد برد خودرا چندین برابر کنید. خب حالا وقت آن رسیده کـه بـه وظیفه الگوریتم برسیم! کار الگوریتم انفجار تولید این ضریب ها می باشد کـه باید از دسترسی هرگونه شخص و یا رباتی رابه این ضرایب را بگیرد.